รายการตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ      - ดูแลเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ -...

เงินเดือน: 18,750 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร