เข้าระบบ กยศ. Jobs Online
อีเมล
รหัสผ่าน  
จดจำสถานะเข้าระบบ | ลืมรหัสผ่าน

 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF

บริษัทดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรที้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ มีขอบเขตการดำเนินธุรกิจกิจการทั้งในประเทศและกิจการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารโดยบริษัทย่อยในต่างประเทศรวม 10 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม ตุรกี อินเดีย มาเลเซีย อังกฤษ ลาว รัสเซีย ฟิลิปปินส์และไต้หวัน
 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน CP Freshmart 300 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติเกี่ยวกับตำแหน่ง :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 - 27  ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • วุฒิการศึกษา : การเงิน การจัดการ การจัดการความเสี่ยงและอุตสาหการบริการ การจัดการด้านคุณภาพ เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คหกรรม จิตวิทยา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหการ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี ประมง พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ มัณฑนศิลป์ รัฐศาสตร์ วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ครัวเรือน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สังคมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร
 • ประสบการณ์ : 0  ปี
 •  
  รายละเอียดงาน :
  ประจำร้าน CP Freshmart ดูแลลูกค้า รวมถึงบริหารยอดขายภายในร้าน และบริหารการจัดการภายในร้าน
   
  สวัสดิการ
     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF

  สำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล เลขที่ 1 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอรื 2 ชั้น 18
  ถนนรัชดภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร 0-2641-0400
  Mail: job@cpf.co.th   Website : www.cpfworldwide.com


  ติดต่อ
  วันชัย ชัยวัฒนพร  เบอร์โทรศัพท์ 02-6410400


   
   
   
   
   
   
       
    หน้าแรก
    เกี่ยวกับ กยศ. Jobs Online
    ติดต่อเรา
       
       
    ลงทะเบียนผู้สมัครงาน
       
   
       
    ลงทะเบียนผู้ประกอบการ
       

  ค้นหางาน

       

   
   
  powered by THAIDOTCOM © 2017 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา E-mail :: jobs@studentloan.or.th