เข้าระบบ กยศ. Jobs Online
อีเมล
รหัสผ่าน  
จดจำสถานะเข้าระบบ | ลืมรหัสผ่าน

 
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

จากวิสัยทัศน์ ด้านการบริการที่เป็นเลิศ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2543 เพื่อให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสารครบวงจรให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีบริการที่หลากหลายพรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพภายใต้แนวคิด “ตอบสนองบริการลูกค้าทุกด้านอย่างครบวงจร” (Total Customer Management Solutions with Customized Services) การที่หลายองค์กรเริ่มหันมาสนใจในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การให้บริการระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จึงต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)์ ตระหนักถึงความต้องการของตลาดด้านงานบริการที่เพิ่มสูง จึงมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น จากเดิมซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะด้าน มาสู่การบริหารจัดการที่ครบวงจรและมีช่องทางในการให้บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้แก่องค์กรที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง หรือให้บริการเช่าเหมาระบบเพื่อใช้งาน (Facility Rental) โดยบริษัทจะดูแลให้คำแนะนำในการบริหารระบบจนกระทั่งลูกค้าสามารถพัฒนาบุคลากรขึ้นมาบริหารงานเองได้ รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center Outsourcing Management) แบบเบ็ดเสร็จบนระบบของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service Representative Outsource Management) ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการเงิน ประกันภัย สื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ ภาคการบริการ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 50 โครงการ บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการบริการให้ครบวงจรยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มบริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ (Contact Center) โดยเฉพาะ และในปี 2550 วันทูวันได้ลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการแห่งใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าด้วยรูปแบบการบริการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ตอบสนองประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมากที่สุดนอกเหนือไปจากการบริการที่มีอยู่เดิม ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานของเรา คุณจึงสามารถมั่นใจในบริการคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลของวันทูวัน
 
 
Customer Service Supervisor (Airline) 15 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติเกี่ยวกับตำแหน่ง :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 20 - 35  ปี
 • ระดับการศึกษา :
 • วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
 • ประสบการณ์ : 0  ปี
 •  
  รายละเอียดงาน :
  - ดำเนินการวางแผน และบริหารทีมงานเพื่อสนับสนุนนโยบายจากผู้บังคับบัญชา - ควบคุมระบบการปฏิบัติงานของทีมงาน และพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน - วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ให้กับผู้ใช้บริการและผู้ว่าจ้าง - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดี รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงาน - ควบคุมและพัฒนาการปฏิบัติงานของทีมให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดทั้งด้าน Quality และ Productivity ในการทำงาน - ปฏิบัติในหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
  สวัสดิการ
  - ประกันสุขภาพ (เฉพาะ IPD) - ประกันชีวิต - ค่ารักษาพยาบาลประจำปี - ของเยียมไข้ - ฝึกอบรม - ซื้อมือถือราคาพิเศษ - กู้ซื้อบ้านกับ ธอส. (อัตราพิเศษ) - เงินช่วยเหลือ เช่น กรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต ทุนการศึกษาพนักงาน, บุตร ฯลฯ
     บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

  อาคาร East Water ถ.วิภาวดีรังสิต ซ. 5 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Website : www.onetoonecontacts.com


  ติดต่อ
  คุณกัญญารัตน์ แก้วพิทักษ์,คุณมัคลีฬห์ สมุห์นวล  เบอร์โทรศัพท์ 085-155-6190,085-911-9001


   
   
   
   
   
   
       
    หน้าแรก
    เกี่ยวกับ กยศ. Jobs Online
    ติดต่อเรา
       
       
    ลงทะเบียนผู้สมัครงาน
       
   
       
    ลงทะเบียนผู้ประกอบการ
       

  ค้นหางาน

       

   
   
  powered by THAIDOTCOM © 2017 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา E-mail :: jobs@studentloan.or.th