ขอเชิญชวนศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมชมรมศิษย์เก่า กยศ. รวมใจพัฒนาสังคม

011
          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า กยศ. รวมใจพัฒนาสังคม ภายใต้สโลแกน “ศิษย์เก่า กยศ. เครือข่ายสัมพันธ์ สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ตอบแทน คุณสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          •  Connecting เพื่อมุ่งให้เกิดการรวมกลุ่มศิษย์เก่า กยศ. ในทุกระดับชั้น ทั่วประเทศ
          •  Recruiting เพื่อการสรรหาและรวบรวมสมาชิกศิษย์เก่ากยศ.ให้ได้มากที่สุด
          •  Running Activity เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อกองทุนฯ และสาธารณประโยชน์แก่สังคม
          •  Branding เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับชมรมศิษย์เก่า กยศ. และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
         สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมรมศิษย์เก่า กยศ. สามารถเข้าร่วมได้โดยการคลิกที่นี่ สมัคร และขอความร่วมมือทุกท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการติตต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชมรมศิษย์เก่า กยศ. ต่อไป
วันที่ประกาศ: 
14/11/2017